De kleineondernemersregeling (KOR) - Boekhoudacademie
Kleineondernemersregeleing D-Ly Boekhoudacademie

De kleineondernemersregeling (KOR), misschien ook interessant voor jou?

De kleineondernemersregeling (KOR) is sinds 1 januari 2020 veranderd. Hét voorbeeld dat ondernemen nooit saai is, want er zijn altijd veranderingen. De ene keer maak je zelf de keuze om iets te veranderen, de andere keer worden de regels door de overheid gewijzigd. In dit artikel vertel ik je graag meer over de veranderde KOR die van toepassing is sinds bovengenoemde datum en hoe je dit eventueel toe kan passen op jouw eigen onderneming.

De feiten in één overzicht 

Voor wie: eenmanszaak, v.o.f., bv, nv, stichtingen en verenigingen
Voorwaarde: maximaal € 20.000 jaaromzet
Keuze: deelname is niet verplicht, je moet een verzoek indienen
Duur: 3 jaar bij goedkeuring van het verzoek
Gevolg: vrijgesteld van btw

Wat houdt vrijgesteld van btw in?

Op de verkoopfacturen die je verstuurd hoef je geen btw in rekening te brengen en je hoeft geen btw af te dragen. Daar staat tegenover dat je de btw (voorbelasting) die je hebt betaald bij je inkoopfacturen en bonnetjes niet terug kan vragen.

Hét grote voordeel wat de belastingdienst hiermee wil geven, is dat je geen btw-aangifte hoeft te doen en het een verlaging van de administratieve lasten betekent.

Maar let op:

  • Er blijft een beperkte administratieplicht, omdat je toch moet berekenen en verantwoorden wat je in een jaar hebt verdiend en waarover inkomstenbelasting verschuldigd is.
  • Bij inkopen uit het buitenland, waarbij geen btw op de factuur staat vermeld én de btw is verlegd* naar jou, dien je toch een btw-aangifte te doen. En je moet de btw alsnog betalen. Voorbeelden hiervan zijn Facebook- en Google-facturen. Het is al bekend dat de Belastingdienst hierop gaat controleren.

Wat gebeurt er bij overschrijding van de € 20.000 omzetgrens?

Op het moment dat je een factuur stuurt die de omzetgrens overschrijdt is de btw-plicht weer van toepassing. Via het afmeldformulier dien je de belastingdienst hiervan op de hoogte te stellen. Ook de ontheffing van administratieve verplichtingen komt dan te vervallen.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Oké, dit waren de feiten, nu de praktijk. Een voorbeeld: stel je verleent diensten aan andere ondernemers. 

Btw-plichtige ondernemer die geen gebruik maakt van de KOR:

Verkoopfactuur € 100 + 21% btw = € 121,00 

Inkoopfactuur € 10 + 21% btw = € 12,10

Resultaat € 100 – € 10 = € 90

Btw-afdracht € 21 – € 2,10 = € 18,90

Op de verkoopfactuur vermeerder je je tarief met de btw en de btw van je kosten trek je af in de btw-aangifte. De btw heeft geen invloed op je resultaat. 

aftrekken.

Gebruikmaken van de KOR (na goedkeuring van de Belastingdienst)

Verkoopfactuur € 100 

Inkoopfactuur € 10 + 21% btw = € 12,10 (de btw is niet aftrekbaar)

Resultaat € 100 – € 12,10 = € 87,90

Val je onder de KOR dan mag je geen btw op de factuur vermelden én je mag de btw van je kosten niet meer aftrekken. Zoals je in het voorbeeld hierboven ziet gaat de btw nu wel invloed hebben op je resultaat. Jouw zakelijke klant zal niet snel akkoord gaan met een verkoopfactuur van € 121, want je mag geen btw vermelden en wat betekent dat je klant geen btw van jouw factuur kan aftrekken. Dat zou dus een prijsverhoging van 21% inhouden. 

Heb je bijna alleen zakelijk klanten? Dan is de regeling financieel niet gunstig voor je. Je kan je prijzen wellicht iets verhogen, maar zelden met 21% en je kan de btw van je kosten niet meer aftrekken. 

Het tijdsvoordeel dat je hebt als je de btw-aangifte niet meer ieder kwartaal hoeft te doen, is beperkt. Zeker wanneer je gebruik maakt van een online boekhoudprogramma, zoals Moneybird is de btw-aangifte ieder kwartaal geen enkele moeite. En uiteindelijk heb je toch een administratie bij te houden om je resultaat voor de aangifte inkomstenbelasting te kunnen bepalen. 

De nieuwe KOR toepassen

Wil je gebruik maken van de nieuwe KOR? Dan moet je dit zelf aangeven bij de Belastingdienst.

Om een goede beslissing te kunnen nemen of je dit wel of niet toe wil passen, is het belangrijk om te weten wat de regeling inhoudt en wat de voor- en nadelen zijn. Ik heb daarom de feiten voor je op een rijtje gezet met daaronder een duidelijk praktijkvoorbeeld, zodat je na het lezen een goed voorbeeld van de regeling hebt. Een kanttekening: de nieuwe KOR-regeling is voor bijna niemand gunstig.

Kleineondernemersregeling bij particuliere klanten

Alleen klanten die de btw niet kunnen aftrekken, meestal particulieren, zullen geen bezwaar maken dat er geen btw op de factuur vermeld staat. In dat geval kan een ondernemer wel de oude factuurbedragen aanhouden en het btw-voordeel voor zichzelf behouden. Ondernemers waar dit van toepassing kan zijn: pedicures, schoonheidsspecialistes, kindercoaches met een omzet tot € 20.000.

Wel of niet de KOR toepassen?

Conclusie: de KOR-regeling is voor de grootste groep ondernemers financieel onvoordelig.

Roept dit artikel vragen op, stel ze gerust aan me. Ik wissel graag van gedachten met je. 

Wil je de deelnemen aan de KOR, dan heb ik nog een aantal tips voor je om wat valkuilen te vermijden. Stuur me een mail naar Daphne@d-ly.nl om deze tips te ontvangen. 

*Voorbeeld btw verlegd: Stel je hebt voor € 100 aan Facebook advertenties gekocht. Op de factuur staat geen btw-bedrag. Je vult dan in de btw-aangifte bij rubriek 4b te betalen btw € 21. Doe je niet mee aan de KOR dan mag je de btw van je kosten aftrekken via de voorbelasting (rubriek 5b in de btw-aangifte) en betaal je de btw niet. Doe je mee aan de KOR dan moet je het btw-bedrag van € 21 betalen omdat je de btw op je kosten niet meer mag aftrekken.

© Auteursrecht - Boekhoudacademie